Mé znalosti

Zkušenosti mám s více jazyky a frameworky než jsou zde vypsané. Uvádím pouze ty, které aktuálně používám.

Frontend

HTML, CSS & SASS

Swift

JavaScript

Kotlin

Dart

Backend

PHP

MySQL

C/C++

Shell

Node.js


Frameworky

Bootstrap

jQuery

Angular

Vue.js

Ionic

Flutter

Laravel

Swift UI Kit

SwiftUI


Ostatní

Sketch

JetBrains Tools

GIT

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Firebase

AWS